JAARRAPPORT

VRIENDEN VAN DE ABT 2021

Kerkelijke instelling tot instandhouding van de Scheveningse Antonius Abtkerk

Verslag van de activiteiten in het boekjaar 2021 en begroting 2022:

Ook in dit tweede jaar van covid-pandemie verliep alles nog steeds anders en waren zowel onze activiteiten als de daarmee verband houdende inkomsten in 2021 sterk afwijkend van de jaren vóór de covid-pandemie.

Vergaderingen

Er waren in 2021 maar drie bestuursvergaderingen, te weten op 24 maart, 16 juni en 1 september. Verder verliep veel van de onderlinge communicatie vooral telefonisch en/of via e-mail.

Stichtingsbestuur

In de samenstelling van het bestuur zijn in 2021 geen aanpassingen gepleegd.

Acties

Er konden in het najaar eindelijk weer enkele groepsrondleidingen plaatsvinden, te weten: op 18 september i.v.m. de jaardag van de ‘Ridders van het H. Graf’ en op 16 november voor het VSAG gilde (Vereniging Senioren Ambtenaren der Gemeente Den Haag). Waar mogelijk en zinvol was heeft de stichting de promotie van het monument op andere manieren aangepakt.
Er waren in 2021 helaas nog geen echte concerten waarbij de Vrienden een inbreng hadden.
Maar op 11 en 12 september was de Abtkerk wel open tijdens de Open Monumenten Dagen, die op een hybride en wat ingetogener manier plaatsvonden. In plaats van onze jaarlijks snuffelmarkt is er op zaterdag 20 november een kleine herfstmarkt georganiseerd, die goed bezocht werd. Ook zijn de kerkdeuren, i.v.m. de toegang tot de Mariakapel, door de vaste groep vrijwilligers dagelijks geopend en heeft de zaterdagse openstelling van de kerk (op een enkele keer na) elke 1ste en 3de zaterdag van de maand gewoon doorgang kunnen vinden.
Er speelden in 2021 maar twee projecten, te weten: in juni is in het Utrechtse atelier van Willem Noyons de bronzen godslamp van de Abtkerk gerestaureerd en in december kon al het materiaal voor het boek over de Scheveningse Antonius Abtkerk naar de ontwerpstudio van uitgeverij VerLoren gestuurd worden. Wat de Godslamp betreft is het nu nog wachten op enkele speciaal in Tsjechië gemaakte nieuwe meer passende glazen en wat het boek betreft is de planning dat dit in juni 2022 uitgegeven gaat worden.

Begroting 2022

Het maken van een adequate begroting is nu nog niet te doen. Veel van onze werkzaamheden en investeringen zijn gekoppeld aan wat in 2022 ook echt kan gaan plaatsvinden in de Abtkerk. Wel staan er vier investeringsvoorstellen vast, te weten €2500,00 voor flyers, wenskaarten, foto’s, posters etc. en administratieve kosten, €1000,00 ten behoeve van de huur van het Utrechts Byzantijns Koor, €15.000,00 als reservering voor de toekomstige orgelaanpassing/grootonderhoud en € 10.000,00 voor het uitgeven van het boek over de Abtkerk.