Hoogaltaar

Hoogaltaar, Maria-altaar en Jozefaltaar zijn vervaardigd door de firma Brom’s Edelsmederij te Utrecht.
Voor de opbouw van deze altaren zijn steeds dezelfde twee marmersoorten gebruikt. Voor de achterbouw is dat zachtgroen gestreept Grieks Cipolinne-marmer en voor het altaarblad (de mensa), de dragende kolommen en de grondplaat roomkleurig witgeaderd Italiaans Paonazzo-marmer.
De drie altaren, met alle bijbehorende kandelaren en versieringen zijn qua vormgeving op elkaar afgestemd, waarbij het Maria-altaar en het Jozefaltaar de meeste overeenkomsten vertonen.

Het hoogaltaar (hoofdaltaar), met de zes monumentale altaarkandelaars, het monumentale altaarkruis en de rijke ornamentele versiering op de tombe (beelden van Christus en de vier evangelisten), straalt een en al triomf uit. Dit wordt nog versterkt door de mozaïekversiering van de apsis. De grootsheid van Antoon Molkenboers gedenkmozaïek, met bovenaan een triomferende Christus, de palmen der victorie en een bloeiende levensboom, symboliseren vooral de kracht van het geloof en de kracht die van het Heilig Sacrament uitgaat. In 1927 kostte dit hoogaltaar 18.000 gulden en het definitieve ontwerp kwam pas tot stand na verschillende besprekingen tussen de edelsmeden Brom, de architecten Cuypers, pastoor Van de Ven en de kunstenaar Antoon Molkenboer.

De vergulde tabernakeldeurtjes zijn afkomstig van het tabernakel uit de in 1925 afgebroken neogotische H. Antonius Abtkerk. Ze werden in 1907 vervaardigd door Jan Hendrik Brom en zijn twee zoons, Jan Eloy en Leo Brom, pasten ze aan en integreerden ze in hun altaarontwerp. De voorstelling op deze tabernakeldeurtjes is die van Christus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput. In 1927 hebben Jan Eloy en Leo Brom de van oorsprong vlakke deurtjes gebogen en in een ronde tabernakelkluis gemonteerd.

Mede door de nieuwe tabernakelkroon zijn deze deurtjes uit 1907 volledig opgenomen in het nieuwe geheel, ondanks de afwijkende vormgeving van het reliëf. In de kroon op het tabernakel is zeer kostbaar lapis lazuli verwerkt, als teken van grote eerbied voor het Heilig Sacrament dat hier bewaard wordt.

In de tombe van het hoogaltaar staan vijf bronzen beelden, die qua vormgeving veel meer gestileerd zijn en Christus met de vier evangelisten voorstellen. Christus staat in het midden, met in zijn handen een kelk en een hostie en links en rechts de evangelisten met hun symbool. Links zijn dat: Matheus, met een gevleugelde mens, en Marcus, met een gevleugelde leeuw. Rechts zijn dat: Lucas, met gevleugelde os, en Johannes, met een adelaar.