Vermeulenorgel (1927)

Dit orgel is gebouwd in 1927 door de Fa. Vermeulen uit Alkmaar. Het is een romantisch drieklavieren-instrument met een rein-pneumatische tractuur en veertig stemmen, verdeeld over een hoofdwerk, twee zwelwerken en een pedaal.
De dispositie werd helaas in 1952 gewijzigd onder invloed van de ‘orgelbeweging’. Verschillende romantische stemmen moesten het veld ruimen voor meer heldere barokke klanken. Ondanks deze wijzigingen is het karakter bewaard gebleven.
In 1990 heeft de firma Flentrop Orgelbouw te Zaandam enig technisch herstelwerk aan het orgel en enkele correcties aan de tongwerken uitgevoerd, het orgel opnieuw geïntoneerd en de toonhoogte iets verhoogd. Sindsdien heeft toenmalig organist Gerard Legierse met veel kennis en liefde voor het instrument en geheel belangeloos – en met hulp van anderen – verbeteringen aangebracht.

orgelbalkon

Balkon met Vermeulenorgel

Na langdurig overleg is in 2002 het orgel voorzien van een elektronische tractuur. Dit is gedaan door de firma Pels en van Leeuwen uit Den Bosch, die dit werk op ambachtelijke wijze heeft uitgevoerd. De speeltafel is ontdaan van alle pneumatiek en in de werkplaats in Den Bosch ingericht met een elektrisch Solid State System voor een storing- en vonkvrij functioneren. Bovendien werd het orgel uitgerust met een registratiecomputer met 128 mogelijkheden.

De speeltafel is ook gerenoveerd, met gebruikmaking van de oorspronkelijke outfit, en de toetsen en het orgel zijn ontdaan van alle pneumatiek (een buis tot het zogenoemde voorrelais). De voorrelais worden nu bediend door ca. 390 elektromagneten die met een kabel verbonden zijn met de speeltafel. Zo is het orgel ook minder gevoelig voor alle temperatuurwisselingen in de kerk.

De dispositie van het Vermeulenorgel