Kerkorgel

Het kerkorgel is in 1926-1927 gebouwd bij de Fa. Vermeulen in Alkmaar. Bij het ontwerpen van de orgelkast van het nieuwe kerkorgel, moest Jos Vermeulen goed rekening houden met de door de twee architecten ontworpen ruimte. In een krantenartikel uit september 1927 wordt dit aspect zo genoteerd: ‘De orgelarchitect moest woekeren met de hem toegemeten ruimte, waarbij het Sacramentsraam in het midden terecht vrij moest blijven. In deze beperkte ruimte heeft hij zijn duizenden pijpen moeten plaatsen en is daarin in de ordening voortreffelijk geslaagd (op corpulente stemmers is voorwaar niet gerekend’. Het is een drieklavieren romantisch kerkorgel met een rein-pneumatische tractuur en veertig stemmen, verdeeld over een hoofdwerk, twee zwelwerken en een pedaal.
In 1952 werd onder invloed van de ‘orgelbeweging’ de dispositie wel gewijzigd en moesten enkele romantische stemmen het veld ruimen voor meer heldere barokke klanken. Verder heeft men toen ook de winddruk verlaagd. Ondanks deze wijzigingen is het karakter bewaard gebleven.

Koortribune met het kerkorgel

Speeltafel met drie klavieren, registerknoppen en overige schakelaars

In 1990 heeft de firma Flentrop Orgelbouw te Zaandam enig technisch herstelwerk aan het orgel en enkele correcties aan de tongwerken uitgevoerd, het orgel opnieuw geïntoneerd en de toonhoogte iets verhoogd. Sindsdien heeft toenmalig organist Gerard Legierse met veel kennis en liefde voor het instrument en geheel belangeloos – en met hulp van anderen – verbeteringen aangebrachNa langdurig overleg is in 2002 het orgel voorzien van een elektronische tractuur. Dit is gedaan door de firma Pels en van Leeuwen uit Den Bosch, die dit werk op ambachtelijke wijze heeft uitgevoerd. De speeltafel is ontdaan van alle pneumatiek en in de werkplaats in Den Bosch ingericht met een elektrisch Solid State System voor een storing- en vonkvrij functioneren. Bovendien werd het orgel uitgerust met een registratiecomputer met 128 mogelijkheden. De speeltafel is ook gerenoveerd, met gebruikmaking van de oorspronkelijke outfit, en de toetsen en het orgel zijn ontdaan van alle pneumatiek (een buis tot het zogenoemde voorrelais). De voorrelais worden nu bediend door ca. 390 elektromagneten die met een kabel verbonden zijn met de speeltafel. Zo is het orgel ook minder gevoelig voor alle temperatuurwisselingen in de kerk.

In 2024 zijn het kerkorgel en de speeltafel in het kader van een ‘groot onderhoudsbeurt’ grondig nagezien, waarbij o.a. alle orgelpijpen zijn gedemonteerd en gereinigd, alle bewegende onderdelen en afsluitingen gerestaureerd zijn, alle orgelpijpen na herplaatsing opnieuw gestemd zijn en ook de speeltafel en de blaasbalg onder handen genomen zijn. Een wezenlijke aanpassing bij deze ‘groot onderhoudsbeurt’ is dat men hierbij de winddruk weer verhoogd heeft en zo de situatie van 1927 hersteld heeft.

De dispositie van het Vermeulenorgel