VRIENDEN VAN DE ABT 2022

Kerkelijke instelling tot instandhouding van de Scheveningse Antonius Abtkerk

Verslag van de activiteiten in het boekjaar 2022 en begroting 2023:

Omdat door de coronapandemie alles anders verliep, waren zowel onze activiteiten als de daarmee verband houdende inkomsten in 2020 sterk afwijkend van die in de voorgaande jaren.

Vergaderingen
Er waren in 2020 maar drie bestuursvergaderingen, te weten op 23 januari, 28 mei en 8 oktober.

Stichtingsbestuur
In de samenstelling van het bestuur zijn in 2022 geen aanpassingen gepleegd.

Acties
Gedurende het gehele jaar was het weer mogelijk om rondleidingen te geven. Naast vijf kleinere groepsrondleidingen ging het ook zes keer om een nogal grote groep bezoekers. Op 25 juni van de ‘Ridders van het H. Graf’, op 11, 12 en 13 oktober van Museumtopics en zowel op 24 november als op 8 december november van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900.
Er vonden in 2022 vijf concerten in de Abtkerk plaats, waarbij de Vrienden van de Abt hun gebruikelijke aandeel in hadden.
Op 10 en 11 september was de Abtkerk open tijdens de Open Monumenten Dagen, die weer op de vertrouwde manier plaatsvonden.
Op 20 augustus werd op het voorplein van de Abtkerk de jaarlijkse snuffelmarkt gehouden.
Tot slot was de realisatie en de presentatie van het door de Vrienden van de Abt uitgegeven ‘Abtboek’ een belangrijk hoogtepunt van 2022. Op 12 juni werd daarvoor in de Abtkerk een feestelijke bijeenkomst georganiseerd, die veel belangstellenden trok.
Ook zijn de kerkdeuren, i.v.m. de toegang tot de Maria van Fátma-kapel, door de vaste groep vrijwilligers dagelijks geopend en heeft de zaterdagse openstelling van de kerk elke 1ste en 3de zaterdag van de maand weer doorgang kunnen vinden.
Het Utrechtse atelier van Willem Noyons, die de bronzen godslamp van de Abtkerk in 2021 gerestaureerd had, leverde in mei de twee speciaal in Tsjechië gemaakte nieuwe meer passende glazen voor de godslamp af. Verder heeft de firma Agona in november de verlichting van de Maria van Fátima-kapel en de apsisverlichting t.b.v. het gedenkmozaïek vervangen voor energiezuinige led-armaturen.
In 2022 heeft het parochiebestuur een orgelfonds opgericht, i.v.m. met het grootonderhoud van het orgel in de Abtkerk en hebben de Vrienden van de Abt hun eerder toegezegde bijdrage van €15.000, 00 daarin gestoken.

Begroting 2023
Er staan maar twee investeringsvoorstellen vast: – €2500,00 voor flyers, wenskaarten, foto’s, posters, overige promotiekosten en administratieve kosten; – €1000,00 ten behoeve van de huur van het Utrechts Byzantijns Koor.