Joseph en Pierre jr. Cuypers

Joseph en zijn zoon Pierre jr. zijn de architecten van het huidige kerkgebouw. De vader van Joseph en de opa van Pierre jr. was Petrus Josephus Hubertus Cuypers (16-05-1827 / 03-03-1921). Dit was de bekende ‘Pierre Cuypers’ die o.a. de architect is van veel 19de eeuwse neogotische kerken, van het Kasteel de Haar in Haarzuilens en van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam. Op 21 oktober 1924 kregen Joseph en Pierre jr. de opdracht voor de bouw van de nieuwe Antonius Abtkerk en op 26 maart 1925 werd hun definitieve ontwerp al  goedgekeurd. Nadat in 1925 de oude neogotische Antonius Abtkerk afgebroken was, vond op 10 februari 1926 de eerste steenlegging van het nieuwe kerkgebouw plaats en op 29 september 1927 de kerkinwijding. Het is voornamelijk Pierre jr. geweest die zich intensief met het bouwproject beziggehouden heeft. Maar gezamenlijk hebben Joseph en Pierre jr. de controle weten te houden over hun kerkontwerp, de bouw en de invulling van het kerkensemble, waardoor het geheel ook als een gesamtkunstwerk getypeerd wordt.

Joseph Cuypers

Josephus Theodorus Joannes Cuypers (10-06-1881 / 20-01-1949) wordt meestal als Joseph of Jos Cuypers aangeduid. Hij volgde zijn middelbare school aan de r.k.-kostschool bij de Abdij van Rolduc in Kerkrade, waarna hij in Delft aan de Polytechnische School studeerde en daar zowel zijn studie bouwkunde afrondde als zijn civiel ingenieursdiploma haalde. In 1885 trad hij in dienst bij het Amsterdamse architectenbureau van de firma Cuypers en in 1994 nam hij de leiding van dit bureau over. Los van het werk voor zijn vader bouwde Joseph  een eigen praktijk op en naast o.a. enkele andere kerken was zijn belangrijkste opdracht toen: de bouw van de nieuwe St. Bavo in Haarlem. Hoewel Joseph van 1900 tot 1908 het bureau van zijn vader verliet en zich associeerde met de architect Jan Stuyt, bleef hij betrokken bij het werk van zijn vader. Naast zijn architectenwerk vervulde Joseph talrijke bestuurlijke functies, zoals o.a. bij de kunstkring De Violier, het Sint-Bernulphusgilde en de Nederlandse Bond van Architecten.

←    Joseph Cuypers, ca. 1938 (https://cuyperiana.nl)

Pierre Cuypers jr. (https://wikipedia.org)

Pierre Cuypers jr.

Pierre Jean Joseph Michel Cuypers jr. (11-07-1891 / 03-04-1982) was de oudste zoon van Joseph Cuypers en werd net als zijn vader en opa architect. Over zijn opleiding is helaas weinig te vinden, maar al in 1911 ontwierp hij een kloosterkapel in Weert. In 1920 associeert Pierre jr. zich met zijn vader en neemt dan ook de leiding van het Amsterdamse bureau van de firma Cuypers over. Pierre jr. had eerder met de Franse monnik-architect Dom Bellot samen gewerkt en was zo beïnvloed geraakt door het expressionisme. Joseph en Pierre jr. ontwierpen tal van gebouwen samen, vooral kerken. Daarnaast hadden ze ieder eigen opdrachten. Nadat 1931 Joseph zijn 70e verjaardag gevierd had, werd het  architecturale werk in toenemende mate overgelaten aan Pierre jr. Het Amsterdamse kantoor van de firma Cuypers bleef tot ca. 1980 bestaan. In 1959 bouwde Pierre jr. in de Amsterdamse Vlothaven de indrukwekkende graansilo’s. Mede-firmant was toen Feico Glastra van Loon, kleinzoon van Joseph Cuypers via zijn dochter Marguerite Glastra van Loon-Cuypers.

Vier foto’s van bladzijden uit een fotoboek van Antoon Molkenboer, waarop o.a. ook Pierre Cuypers jr. en zijn ontwerptekeningen  van de Antonius Abtkerk staan. De foto’s zijn op 29 april 1928 genomen tijdens de openingsplechtigheid van Antoon Molkenboers tentoonstelling in het Palazzo della Cancelleria in het Vaticaan in Rome.