Preekstoel

Symbolische eenheid en overeenkomst met de twee communiebanken

In december 1926 sturen Jan Eloy en Leo Brom aan pastoor H.J. van de Ven hun ontwerpen voor de preekstoel en de twee communiebanken. Ze hebben dan al de opdracht gekregen voor de drie altaren en schrijven nu onder meer: “Naar onze mening is het van veel belang, dat de verschillende hoofdmeubelen der kerk door één hand worden ontworpen en uitgevoerd, in het belang van het verkrijgen eener rustige en plechtige harmonische eenheid in Uw kerk”.

De kosten voor het vervaardigen en plaatsen van deze drie interieurstukken zijn 14.000 gulden, maar de preekstoel en de twee communiebanken vormen zo visueel wel één geheel met het hoogaltaar. Het verschil in plaats en bestemming van deze stukken wordt mede vormgegeven door, naast de bij de drie altaren gebruikte marmersoorten (Grieks Cipolinne-marmer en Italiaans Paonazzo-marmer), voor de onderste band van de preekstoel en de trede van de communiebanken het donkergroene Vert Antique-marmer te gebruiken.

Aan de opstelling en de vormgeving van de preekstoel en de twee communiebanken ligt een dubbele symbolische gedachte ten grondslag waarbij het ten eerste gaat om het geloof in, de hoop op en de liefde van Christus door middel van het Heilig Sacrament.Ten tweede gaat het hier om de toezegging, de instelling en de voortzetting van het belangrijkste sacrament van de katholieke Kerk: de Eucharistie.

De preekstoel

Bij de preekstoel is door middel van teksten en reliëfs de toezegging van Christus uitgebeeld. In het evangelie van Johannes staat onder meer: ‘Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand eet van dit brood, zal hij leven in eeuwigheid.’ In deze discussie met Christus geeft Petrus als antwoord: “Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Wij hebben erkend en geleefd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God.” (Johannes 6:67-69). De teksten op de preekstoel zijn afgeleid van deze woorden.
Ze hebben betrekking op het geloof in en de toezegging van het Heilig Sacrament.

Op het middenpaneel zie je Christus in gesprek met Petrus en twee andere apostelen en op de twee zijpanelen zie je joden die zich met afwijzende gebaren ongelovig en wantrouwend van Christus afwenden.