Willem van der Winkel

Wilhelmus Antonius van der Winkel (15-06-1887 / 19-02-1932) volgde de avondschool van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en vervolgde zijn verdere opleiding tot beeldhouwer bij verschillende werkplaatsen voor sculpturale gebouwdecoraties. Naast  sculpturen en beelden voor kerken en scholen, onder meer Den Haag, Leiden, Amsterdam en Geldrop, werkte hij mee aan het beeldhouwwerk voor het Vredespaleis in Den Haag. Ook maakte hij ook de versierselen voor de Spuistraat-gevel van het Haagse Vroom & Dreesmanngebouw. In 1925 stond op de Wereldtentoonstelling in Parijs (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes) ook werk van hem. Zijn grootste beeldhouwwerk is het 2,5 meter hoge H. Hartbeeld in de Abtkerk.

Profeet Malachias, 1924
O.L.V. van Lourdeskerk

Profeet Melchisedech, 1924
O.L.V. van Lourdeskerk

Maria-beeldje, ca. 1920

Jozef met het kindje Jezus, ca. 1927