Donatie en ondersteuning

Omdat de stichting Vrienden van de Abt een officiële ANBI-status heeft zijn er belastingtechnische voordelen, die bij een eventuele schenking mede in overweging genomen kunnen worden.
Uw donatie kunt u het beste storten op de IBAN rekening van de stichting: NL 07 INGB 005 2658 30.
Uw eventuele vragen en verzoeken het liefst via e-mail doorgeven op: info@vriendenvandeabt.nl
Zie verder bij: IBAN-nummer, RSIN-nummer en ANBI status