Glas-in-loodramen

Evenals de mozaïeken zijn de glas-in-loodramen tussen 1925 en 1927 ontworpen door Antoon Molkenboer (1872-1960). Hij deed dit in samenwerking met Cristiaan N.E. de Moor (1899-1981) en ze zijn gemaakt door de Haagse glazenier en tekenaar Louis F. Asperslagh (1893-1949), in wiens atelier in de Tollensstraat ook de zetting in lood plaatsvond.

Roosvenster:
Het roosvenster in het front van de kerk is verdeeld in zes binnen- en zes buitenvlakken. In het hart een zeskant, waarin een kelk, de Heilige Hostie en zes edelstenen afgebeeld zijn. Hier omheen zijn weer zes vlakken met een edelsteen en druiven gegroepeerd en daar omheen komen zes vlakken met korenaren en delen van een felrode doornenkroon.
Molkenboer schrijft hierover: ‘Alle deugden zijn in twaalfkleurige vlakken om de H. Hostie geschaard en worden door de betekenisvolle druif, korenaar en doornenkroon omgeven’.

Roosvenster

Detail: H. Sacrament

Hoge ramen van het middenschip en ronde ramen boven de kruiswegstaties:
Elk rond raam boven de kruiswegstaties heeft hetzelfde bloemmotief als de drie hoge ramen daar weer boven, waarmee steeds een christelijke deugd wordt gesymboliseerd. In elke set bovenramen bevindt zich een stralende edelsteen en een groen kruis met rode stralen. Een stralende edelsteen is een symbool van het H. Sacrament, een groen kruis van de lijdensweg van Jezus, waardoor er voor de mensheid weer hoop kwam. De rode stralen zijn een symbool van de vlammende liefde en opoffering van Christus.
Hier schrijft Antoon Molkenboer over: ‘Gekweekt door devotie tot het Heilig Sacrament, voorgesteld als twaalf stralende edelstenen en omgeven met de bloemsymbolen’. De symboliek van de gekozen christelijke deugd is bij elk raam gerelateerd aan de voorstelling op de desbetreffende kruiswegstatie daar onder.

Constantia
Standvastigheid

Humilitas
Ootmoed

Fortitudo
Kracht

Castitas
Lelie

Temperantia
Azalea

Amor Proximi
Waterlelie

Doopkapel raam
Christus-monogram, neerdalende H. Geest (duif) en de doop van Christus in de Jordaan.

In de doopkapel bevindt zich nog een glas-in-loodraam dat in 1992 door amateur-glazenier Ton de Beer gerestaureerd is.
Hoog tussen de hoofdapsis en de kerkruimte bevindt zich een lichtstraat die vanuit de kerk niet te zien is maar van waaruit daglicht op het gedenkmozaïek kan vallen.

Antoon Molkenboer was nauw betrokken bij de vervaardiging van de ramen en hij bracht ook zelf de grisaille aan. De grisailleverf is dan ook het enige gebrandschilderde aan deze glas-in-loodramen. De voorstellingen in deze glas-in-loodramen zijn voornamelijk opgebouwd uit stukje geaderd opaalglas, kathedraalglas en gekleurd antiekglas. In 1998  heeft het Glasatelier Oud Rijswijk, naast het roosvenster en de ronde ramen, ook alle langwerpige bovenramen gerestaureerd, in een nieuwe constructie gemonteerd en van dubbelglas voorzien.