Maria-altaar

aankondiging

Altaartombe

In de tombe van het Maria-altaar staan twee bronzen beelden die de annunciatie (de boodschap aan Maria) voorstellen. De tekst in de rand van het altaarblad luidt: ‘Dominus tecum benedicta tu in mulieribus’ (De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen).

Het bronzen Madonnabeeld is een afgietsel van een oorspronkelijk negentiende-eeuws marmeren beeld dat in de H. Antonius Abtkerk (1834) aan de Kerkwerf stond. Bij de bouw van de huidige kerk besloot men hiervan een bronzen kopie te laten maken en op te nemen in het ontwerp van het Maria-altaar. Hoewel het beeld een barokke vormgeving heeft, past het heel goed in het totale ontwerp van deze Maria-apsis. Het beeld is geplaatst in een mandorla (amandelvormig aureool om de hele gestalte van een beeld) van lichtgroen brons en een goudkleurige koperen randversiering.