Maria-altaar

Maria-altaar

Het bronzen Madonnabeeld is een afgietsel van een oorspronkelijk negentiende-eeuws ‘marmeren’ beeld dat in de H. Antonius Abtkerk (1834) aan de Kerkwerf stond. Dat beeld was gemaakt door Louis Royer, die toen de toonaangevende beeldhouwer van Nederland was. Bij de bouw van de huidige kerk besloot men hiervan een bronzen kopie te laten maken en op te nemen in het ontwerp van het Maria-altaar. Hoewel het beeld een neobarokke vormgeving heeft, past het heel goed in het totale ontwerp van deze Maria-apsis. Met zijn zachtere vormgeving straalt het veel meer de tedere moederliefde van Maria uit. Het beeld is geplaatst in een mandorla (amandelvormig aureool om de hele gestalte van een beeld) van lichtgroen brons en een goudkleurige koperen randversiering.

De Annunciatie

In de tombe van het Maria-altaar staan twee bronzen beelden die de annunciatie (de boodschap aan Maria) voorstellen. De tekst in de rand van het altaarblad luidt: ‘Dominus tecum benedicta tu in mulieribus’ (De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen).