IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de stichting Vrienden van de Abt is NL 07 INGB 0005 2658 30

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN-nummer van de stichting Vrienden van de Abt is 824184919

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De stichting Vrienden van de Abt is een door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde ANBI-instelling, die valt onder de ANBI-groepsbeschikking van de R.-K. Kerk.

(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi zoeken/)

Welke belastingsvoordelen heeft een ANBI?
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.