IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de stichting Vrienden van de Abt is NL 07 INGB 0005 2658 30

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN van de stichting Vrienden van de Abt is 824184919

KvK-nummer (Kamer van Koophandel)

Het KvK-nummer van de stichting Vrienden van de Abt is 74873741

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De stichting Vrienden van de Abt is een door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde ANBI-instelling, die valt onder de ANBI-groepsbeschikking van de R.-K. Kerk.

(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi zoeken/)

Welke belastingsvoordelen heeft een ANBI?
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.