De officiële naam van deze kerkelijke instelling is: ‘Vrienden van de Abt, Stichting tot Instandhouding van de Sint Antonius Abt Kerk te Scheveningen’.

Sinds de oprichtingsdatum en statutenvaststelling op 27 december 1984 is dit de statutaire naam, maar deze instelling wordt in het algemeen als Vrienden van de Abt aangeduid.

De laatste statutenwijziging is vastgelegd op 27 februari 2013.

Het is een private, maar wel kerkelijke instelling en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands Recht op grond van artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.