Leo van Haalen

Leo J. van Haalen (30-05-1922 / 16-11-1979) werd in Den Haag geboren en hoewel hij geen officiële kunstopleiding gevolgd had en als schilder zijn brood verdiende, kon hij bijzonder goed tekenen en schilderen. Zijn kunstzinnige aanleg was in 1950 voor Antoon Molkenboer reden om hem als ‘leerling-assistent’ bij de uitvoering van zijn triomfboog-beschildering te betrekken. Begin vijftiger jaren emigreerde Leo van Haalen echter naar Australië, waar hij zijn verdere leven woonde, werkte en uiteindelijk in Canberra overleed.

Eerste grove ontwerpschets en collage, 1928

Leo van Haalen links op de ladder tijdens de bouw van de steigers

De triomfboog-beschildering

Leo van Haalens signatuur

Antoon Molkenboer was in 1950 al 78 jaar en heeft wat betreft de triomfboog-beschildering het ontwerp gemaakt en de cartons (tekeningen op ware grootte) getekend. Daarna heeft hij op de hoge steigers in de Abtkerk de hoofdlijnen van het fresco-ontwerp aangebracht, alle in te kleuren vlakken met zwarte lijnen gemarkeerd en het schilderen verder overgelaten aan Leo van Haalen. Voor zijn aandeel in de triomfboog-beschildering ontving Leo van Haalen honderd gulden. Zijn signatuur ‘uitgev.d.LJvH.‘ staat dan ook rechts onder op het fresco.