Steun de actie voor ‘De Kruisiging’

Begin april 2017 lanceerde Museum Catharijneconvent in Utrecht plannen voor de restauratie van De Kruisiging, een schilderij van Abraham Bloemaert uit 1629. Het doek verkeert in deplorabele staat; voor de restauratie is 35.000 euro nodig, een bedrag dat het museum zelf niet kan neertellen maar bij elkaar hoopt te brengen met een inzamelingsactie.

Abraham Bloemaert

‘De Kruisiging’ voordat het schilderij werd schoongemaakt

Hoewel het schilderij aan het museum in bruikleen is gegeven, is de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt eigenaar van het doek dat tot het cultuurhistorisch erfgoed van de Scheveningse Antonius Abtkerk behoort. Het is daarom dat de stichting Vrienden van de Abt in de maand juni 2017 een fondswervingsactie houdt om de actie van het Catharijneconvent te ondersteunen.

Doopkapel
Het grote schilderij, 260 x 190,5 cm, hing in de doopkapel van de in 1857 gebouwde neogotische H. Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. Nadat dit gebouw in 1925 was afgebroken, vond men er in de nieuwe kerk noch in de nieuwe pastorie een passende plaats voor. In 1928 gaf pastoor H.J. van de Ven het schilderij dan ook in langdurige bruikleen aan het Bisschoppelijk Museum in Haarlem. De bruikleenconstructie houdt in dat de toenmalige parochie H. Antonius Abt eigenaar bleef; het contract wordt elke vijfentwintig jaar stilzwijgend verlengd.

Van Haarlem naar Utrecht
Nadat de collectie van het Bisschoppelijke Museum in 1979 werd opgenomen in de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht, is het Catharijneconvent de bruikleennemer en moet het schilderij, als goed huisvader, beheren.
De eerste tien jaar hing het schilderij in een trappenhuis van het Catharijneconvent maar verdween daarna helaas in het depot. In 1985 kreeg het schilderij echter wel de nationale ‘Wbc-status’ (Wet tot behoud van cultuurbezit) en ook daarom is het jammer dat het jarenlang alleen tijdens tentoonstellingen voor publiek te zien was.

Bloemaert-zaal
Onlangs besloot het Catharijneconvent echter het schilderij weer in de vaste collectie op te nemen en een prominente plek te geven in een speciale Bloemaert-zaal. Hiervoor gebruikt men één van de twee huidige Utrecht-zalen, waar nu ook al twee andere schilderijen van Abraham Bloemaert hangen.

Vrienden dragen steentje bij
De stichting Vrienden van de Abt ondersteunt het restauratieproject met enkele duizenden euro’s uit eigen middelen, niet in de laatste plaats omdat De Kruisiging als deel van de Antonius Abt-historie zo’n prominente plaats krijgt in het Catharijneconvent.
Maar het zou nog mooier zijn als de Vrienden-actie financieel ondersteund wordt door mensen die in de Antonius Abt naar de kerk gaan of die zich met de Antonius Abt verbonden voelen, waarbij natuurlijk geldt: alle beetjes helpen.

Aanbod
De Vrienden van de Abt doen u een aanbod: alle direct aan de stichting in de maand juni 2017 voor de restauratie van het Bloemaert-schilderij geschonken bedragen worden verdubbeld. U kunt contant betalen aan een van de Vrienden bij uw bezoek aan de kerk of uw gift overmaken op bankrekening NL07 INGB 0005 2658 30 van de stichting Vrienden van de Abt onder vermelding van ‘Restauratie Bloemaert-schilderij’. De stichting heeft de ANBI-status wat betekent dat u de gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Stimulans
Hopelijk is de verdubbeling van uw bijdrage voor u een extra stimulans om mee te doen. Samen kunnen wij dan een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van dit stuk cultuurhistorisch erfgoed van de Antonius Abtkerk.

Steun de restauratie van ‘De Kruisiging’.

Steun de restauratie van ónze Bloemaert.