Schilderij ‘De Kruisiging’

Dit in1629 door Abraham Bloemaert geschilderde grote doek (260 x 190,5 cm) hing oorspronkelijk in de doopkapel van de in 1857 gebouwde neogotische H. Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg. Nadat dit kerkgebouw in 1925 afgebroken was, vond men er in de huidige Abtkerk, noch in de nieuwe pastorie een passende plaats voor. In 1928 gaf pastoor H.J. van de Ven het schilderij in langdurige bruikleen aan het Bisschoppelijk Museum in Haarlem. Deze bruikleenconstructie houdt in dat de parochie officieel eigenaar blijft en het contract elke vijfentwintig jaar stilzwijgend verlengd wordt.

In begin april 2017 lanceerde Museum Catharijneconvent in Utrecht (waar het schilderij nu hangt) plannen voor de restauratie van ‘De Kruisiging’. Het doek verkeerde in deplorabele staat. Hoewel het schilderij aan het museum in bruikleen is gegeven, behoort doek tot het cultuurhistorisch erfgoed van de Scheveningse Antonius Abtkerk. Daarom hebben de Vrienden van de Abt in de maanden juni en juli 2017 een fondswervingsactie gehouden om de actie van het Catharijneconvent financieel te ondersteunen.

Nadat het schilderij grondig schoongemaakt was, bleek nog
duidelijker waarom een restauratie nodig was,
(foto: Caroline v/d Elst)

Het schilderij na de voltooiing van de restauratie,
(foto: Caroline v/d Elst)

‘De Kruisiging’ verhuisde van Haarlem naar Utrecht
Nadat de collectie van het Bisschoppelijke Museum in 1979 werd opgenomen in de collectie van Museum Catharijneconvent in Utrecht, is het Catharijneconvent de bruikleennemer en moet het schilderij, als goed huisvader, beheren.
De eerste tien jaar hing het schilderij in een trappenhuis van het Catharijneconvent maar verdween daarna helaas in het depot. In 1985 kreeg het schilderij echter wel de nationale ‘Wbc-status’ (Wet tot behoud van cultuurbezit) en ook daarom is het jammer dat het jarenlang alleen tijdens tentoonstellingen voor publiek te zien was. Maar nadat het Catharijneconvent echter besloten had om het schilderij weer in de vaste collectie op te nemen en een prominente plek te geven, hangt het nu gerestaureerde doek in een speciale Bloemaert-zaal. Hiervoor gebruikt men één van de twee huidige ‘Utrecht-zalen’, waar nu ook al twee andere schilderijen van Abraham Bloemaert hangen.