Laatste nieuws

Kooruitvoering De Vrije School

Het is een jaarlijkse traditie dat de leerlingen van De Vrije School Den Haag (voortgezet onderwijs) een concert uitvoeren samen met het orkest bestaande uit oud-leerlingen en ouders van leerlingen van De Vrije School.

Vanwege de altijd overweldigende belangstelling worden ook dit jaar twee uitvoeringen gegeven, namelijk op 9 en 11 april.

Programma

Het koor van de negende klas zingt voor de pauze divers repertoire bestaande uit toegankelijk werk (onder meer van het Franse duo Daft Punk), hierbij begeleid door Stefaan Brakkee op de vleugel. Na de pauze voeren de tiende tot en met de twaalfde klassen delen uit van werk van Dvořák, Verdi, Schubert en Fauré. Met een koor bestaande uit meer dan tweehonderd leerlingen en een orkest van veertig musici gaat het publiek een indrukwekkende en kwalitatief hoogwaardige uitvoering meemaken.

Dirigent

De dirigent is Douwe Klinkenberg, al vijftien jaar muziekleraar op De Vrije School Den Haag. Koorlessen maken deel uit van het leerprogramma en de wekelijkse koorzang levert dan ook goed getrainde stemmen op waarmee vier- en meerstemmig gezongen kan worden. Het is altijd weer een bijzondere ervaring om leerlingen in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar met overgave te horen zingen.

Kaartverkoop

Kaarten voor dit concert zijn vanaf dinsdag 26 maart verkrijgbaar op de scholen aan de Waalsdorperweg 12 of de Abbenbroekweg 7. Volwassenen: € 13,-, kinderen < 14 jaar of ooievaarspas: € 6,-. De prijs is inclusief een consumptie. U kunt alleen contant betalen.

 

‘Mijn ziel is geschokt’

Vrijdag 5 april 2019 kunt u in de H. Antonius Abtkerk luisteren naar een meditatief Veertigdagentijdconcert door Capella Vacalis.

Programma

‘Mijn ziel is geschokt’ is een programma dat in het teken staat van de weg naar Pasen. De Veertigdagentijd is een periode van inkeer, bezinning en voorbereiding op het belangrijkste christelijke feest: Pasen.

Franck Ploum

Evangelieverhalen

Uitgangspunt voor dit concert zijn een zestal evangelieverhalen die een belangrijke rol spelen in de vastentijd. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties waarin hij ingaat op thema’s als woestijn, Jezus en de joodse traditie en je lichaam als tempel van de ziel.

De meditaties worden afgewisseld met prachtige gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie betekent dat meer melodieën tegelijkertijd klinken.

Vocaal ensemble Capella Vacalis onder leiding van Bram Verheijen bestaat uit vier zangers: Peter van Asselt, Peter van den Berg, Jan-Willem Marcelis en Bram Verheijen. De naam Vacalis is afgeleid van het Latijn. Het betekent ‘aan de Waal’ en het is daar dat het ensemble in 2009 ontstond, namelijk in Nijmegen.

Bijzonderheden

Capella Vacalis

Aanvang: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten en iets te drinken.
Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten.
Organisatie: Oecumenisch Beraad Scheveningen.
Meer informatie bij Emilie Griffioen, e-mail emvanderlugt@ziggo.nl, tel. 352 45 86.

Verschenen: nieuw boekje over de H. Antonius Abtkerk

Het voor velen bekende ‘groene boekje’ met informatie over de historie van de parochie H. Antonius Abt en de bouw plus de inrichting van onze kerk is onlangs drastisch herzien. De 12e editie van De H. Antonius Abtkerk; een uniek Schevenings monument mag met recht een totaal nieuwe versie genoemd worden.

SONY DSC

Ten opzichte van de vorige editie zijn niet alleen de opmaak en de hoofdstukindeling aangepast maar ook alle teksten en foto’s heroverwogen. Mede hierdoor is het nieuwe boekje, dat nu een parelgrijs omslag heeft, overzichtelijker en leesbaarder geworden.
Stonden er in de voorgaande editie nog maar zeven kleurenfoto’s, nu zijn er 28 opgenomen en daarvan zijn er bij vrijwel elk hoofdstuk een paar geplaatst.
Het boekje behandelt alle inrichtingselementen van onze kerk en geeft zo een compleet beeld van het bijzondere interieur.

Aanrader

Het boekje is een aanrader om als parochiaan in huis te hebben of cadeau te doen aan iemand van wie u weet dat ons unieke Scheveningse monument zijn of haar interesse heeft. U vindt de boekjes bij de fotokaarten in de twee zwarte zuilen van de stichting Vrienden van de Abt in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Het boekje kost € 4,00 en dat geld kunt u deponeren is een van de geldgleuven in de zwarte zuilen.

Namens de stichting Vrienden van de Abt,
Bart Maltha

 

Snuffelmarkt groot succes

Ver voor tien uur staan de belangstellenden al te wachten voor het afzetlint (foto Helmy Waaijer)

Ver voor tien uur staan de belangstellenden al te wachten voor het afzetlint
(foto Helmy Waaijer)

De door de Vrienden van de Abt georganiseerde snuffelmarkt op zaterdag 18 augustus 2018 is een groot succes geworden. Er was wel het een en ander aan voorafgegaan: vier dagen lang hebben vrijwilligers de ingebrachte goederen gesorteerd. Het was ook niet weinig, vooral de hoeveelheid boeken wekte verbazing. En belangstelling. En nodigde uit tot kopen want voor de prijs hoefde je het niet te laten.

Verder waren er serviezen, speelgoed en spellen, huishoudelijke artikelen en accessoires als tassen en sjaals. Maar ook tennisballen die per tas vol voor één euro van eigenaar verwisselden. Speelgoed voor de hond.

De hele zaterdag was het een gezellige drukte op het kerkplein en in de Ontmoetingsruimte van de kerk. De handel werd even stilgelegd voor het optreden van Shantykoor Scheveningen onder leiding van Patrick Hopper.

Bij het opmaken van de kas bleek hoe goed er verkocht is: voor iets meer dan 3500 euro. Het bedrag wordt gebruikt voor de instandhouding van de H. Antonius Abtkerk.

Een kort fotoverslag geeft een impressie van dit geslaagde evenement.

 

 

Open Monumentendagen 2018

Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 vinden de Open Monumentendagen plaats. Het gaat om een van de grootste culturele evenementen van Nederland waarbij, zoals gebruikelijk, ook de H. Antonius Abtkerk weer twee dagen te bezichtigen zal zijn. Voor veel mensen zijn deze dagen een uitgelezen kans om zelfstandig, of met een rondleiding, de unieke en kenmerkende jaren-twintig-inrichting van de Abtkerk eens wat beter te bekijken.

Openingstijden

  • Zaterdag 8 september van 10.00 tot 16.30 uur
  • Zondag 9 september van 12.00 tot 17.30 uur

Thema ‘In Europa’

Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het landelijke accent op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. Het thema sluit aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Vanzelfsprekend gaat het hierbij ook om de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Onze huidige Abtkerk mag dan wel pas in 1926/1927 gebouwd zijn, maar de historische binding met het dorp Scheveningen bestaat al bijna zeven eeuwen.

Relatie met Scheveningen

Alleen tijdens de Open Monumentendagen zal, door middel van een kleine expositie, deze relatie met het dorp Scheveningen worden aangegeven. Met behulp van tekst, foto’s en tekeningen worden de vier voorgaande H. Antonius Abtkerken, die tussen 1357 en 1925 in Scheveningen zijn gebouwd, nader toegelicht.

Verder is er dit jaar een fotopresentatie van twee niet direct toegankelijke aspecten van het huidige kerkgebouw, te weten de drie luidklokken en de bijzondere gewelfconstructie.

Kinderworkshop

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het organiseren van een creatieve kinderworkshop tijdens de Open Monumentendagen en ook dit jaar is dat weer het geval. De kinderen mogen, met gebruikmaking van velerlei materialen en technieken een kerkontwerp versieren. Er zijn twee verschillende maquettes van een kerkgebouw en die mogen de kinderen op geheel eigen creatieve wijze verder vorm geven.

poster-omd-2018-p

Van harte welkom

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op één van deze dagen de Abtkerk te komen bezoeken. Hopelijk zijn er voor iedereen weer enkele specifieke aspecten van de rijke historie van onze H. Antonius Abtgeloofsgemeenschap te bewonderen.

Mocht u door de vele nieuwe indrukken een rustmoment willen inbouwen, dan kunt u tegen een kleine vergoeding koffie, thee of een broodje kopen.

Bart Maltha, voorzitter

 

Een markt waar je blij van wordt

Zaterdag 18 augustus 2018 organiseren de Vrienden van de Abt de jaarlijkse snuffelmarkt op het plein vóór de kerk. De markt is inmiddels tot traditie verheven.

Boeken te koop: per stuk, per vijf, per meter...

Boeken te koop: per stuk, per vijf, per meter…

Op de kramen op het kerkplein staan glaswerk en serviesgoed uitgestald. Verder vindt u er onder meer tassen, koffers, sjaals, speelgoed, curiosa en huishoudelijke artikelen. In de Ontmoetingsruimte van de kerk is de boekenmarkt met soort bij soort: kinderboeken, kookboeken, reisboeken, romans, detectives, en nog veel meer. U vindt er ook een uitgebreid assortiment sieraden. Tenslotte is er het buffet, met gezellige zitjes rondom, waar u koffie, thee, cake en belegde broodjes kunt kopen.

Optreden Shantykoor

Om 13.15 uur is er op de ventweg vóór de kerk een klinkend optreden van Shantykoor Scheveningen onder de enthousiaste leiding van Patrick Hopper. De zeemansliedjes nodigen uit tot meezingen en meedeinen.

De Vrienden van de Abt hopen dat u zaterdag 18 augustus naar de markt komt. U bent welkom tussen 10.00 en 15.00 uur en u vindt er zonder twijfel iets van uw gading, ook degenen ‘die alleen nog maar spullen wegdoen’. En hoe leuk is het niet in het grote aanbod nou net die ene vaas, schaal, of ketting te vinden die u goed kunt gebruiken. Daar word je toch blij van.

Shantykoor

Shantykoor Scheveningen onder leiding van Patrick Hopper

De opbrengst van de snuffelmarkt zetten de Vrienden in voor het in goede staat houden van het kerkgebouw. Zo zijn onlangs de zes kaarsen op het hoogaltaar tot groot genoegen van de kosters elektrisch gemaakt.

Inbreng van goederen

Mocht u goed bruikbare artikelen – geen kleding – voor de markt aan de Vrienden willen doneren dan kunt u ze inleveren aan de pastorie op nummer 233, op dinsdag 14 augustus, woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus 2018, tussen 10.00 en 13.00 uur.

Graag tot ziens op zaterdag 18 augustus!

Molkenboers mozaïek ‘Varen, Laden en Lossen’ terug in Den Haag

Donderdag 19 april 2018 vond in het Huis van Europa aan de Korte Vijverberg 5 een officiële presentatie plaats van het herplaatste mozaïek ‘Varen, laden en lossen’ van Antoon Molkenboer.

Mozaïek voor de Lloyd

In 1932 maakte Molkenboer, in zijn Haagse atelier aan het Bleijenburg 38, speciaal voor de hal van het gebouw aan de Korte Vijverberg, het mozaïek ‘Varen, laden en lossen’. In zijn atelier was toen ook nog de Italiaanse mozaïekmaker Angelo Moro werkzaam, die samen met elf anderen de mozaïeken in de Antonius Abtkerk had aangebracht.
Het pand Korte Vijverberg 5 was in 1932 gebouwd als filiaal van de Rotterdamsche Lloyd NV; aan de voorgevel zie je nog de verwijzingen daarnaar. (Op de website van de Haagse monumentendienst wordt een korte toelichting op het gebouw gegeven: Lloydgebouw.)

Betonnen platen

Na zijn vele mozaïekwerk in de Antonius Abtkerk ging Antoon Molkenboer ook mozaïeken maken waarbij hij de Venetiaanse glassteentjes op grote betonnen platen bevestigde, die aan een muur konden worden opgehangen. Zo ook bij dit mozaïek dat bestaat uit drie platen beton die elk 1,2 meter hoog en samen 3,5 meter lang zijn.

Ontbreken van symboliek

Naast het gebruik van het hetzelfde mozaïekmateriaal en de grote stijlovereenkomsten met de mozaïeken in de Antonius Abtkerk, kenmerkt het ‘Varen, laden en lossen’-mozaïek zich door het ontbreken van elke christelijke symboliek of allegorische verwijzing. De voorstelling is puur ontleend aan de toenmalige bedrijvigheid van de Rotterdamsche Lloyd NV. Op het middenpaneel staan, samen afgebeeld boven een groot stuurrad, de officier-administrateur met zijn notitieboek, de stoere kapitein met zijn verrekijker, en de officier-machinist met zijn kompas.

'Varen', het centrale paneel

‘Varen’, het centrale paneel

Laden en lossen

De Indonesische ‘laders’, een mandoer (inlandse opzichter), een Javaanse sjouwer, een koelie (inlandse arbeider met draagstok), een Madoerese arbeider en een Javaanse bediende staan op het linker paneel. Het rechter paneel biedt plaats aan de Nederlandse ‘lossers’, een kok, een timmerman, een mecanicien, een kabelgast en een controleur.

Langs elk van de drie panelen loopt een band met de kleuren van de Nederlandse vlag. Boven het geheel loopt een fries met de uitgaande en de terugkomende boten (‘de zilvervloot’ van de Rotterdamse rederij), een golfmotief en de vlaggen van de Rotterdamsche Lloyd NV en de toenmalige Nederlandsche Posterijen.

Omzwervingen

Toen het voormalige Lloyd-gebouw aan de Korte Vijverberg 5 in 1988 als Huis van Europa in gebruik genomen werd voor het werk van de Europese Commissie en het Europees Parlement, is het mozaïek van Antoon Molkenboer uit de hal verwijderd. Na wat omzwervingen zijn de drie panelen uiteindelijk in het Maritiem Museum in Rotterdam terechtgekomen.

Terugplaatsing

Het voormalige Lloydgebouw in Den Haag

Het voormalige Lloydgebouw in Den Haag

In 2017 heeft men besloten om het mozaïek in bruikleen te geven en zodoende kon het in 2018 weer teruggeplaatst worden in het gebouw waar het oorspronkelijk voor gemaakt was. Voorlopig gaat het om een bruikleenperiode van drie jaar, maar aannemelijk is dat dit mozaïek permanent in het Huis van Europa zal blijven hangen.
Iedereen kan het tijdens de kantooruren komen bekijken, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het hangt bij de informatiebalie en tot daar is het gebouw vrij toegankelijk.
Dus mocht u een keer in het centrum van Den Haag zijn, neem dan zeker de moeite om dit prachtige mozaïek even te gaan bekijken.

Huis van Europa

In het Huis van Europa vind je, naast kantoorruimte voor de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie, ook een informatiepunt van het Europees Parlement, waar iedereen die iets over Europa wil weten terecht kan.

 

 

Onthulling schilderij Bloemaert

Op donderdagmiddag 29 maart waren de Vrienden van de Abt uitgenodigd bij de onthulling van het schilderij ‘De Kruisiging’ van Abraham Bloemaert in Museum Catharijneconvent in Utrecht. De Scheveningse H. Antonius Abtkerk is nog steeds de officiële eigenaar van dit grote altaarstuk maar kon het helaas in het huidige kerkgebouw (1927) niet meer goed plaatsen.

Het schilderij werd in eerste instantie in bruikleen gegeven aan het Bisschoppelijke Museum te Haarlem, dat uiteindelijk met nog een paar musea opging in het Catharijneconvent. Het schilderij was de laatste jaren in het depot terechtgekomen, mede omdat het in slechte staat verkeerde. Daar Bloemaert geleefd en gewerkt had in Utrecht, wilde men drie van zijn schilderijen permanent in een Utrechtzaal tentoonstellen. Het schilderij van de Abtkerk had echter eerst nog een grote restauratie nodig.

Actie onder parochianen

Nu heeft het Catharijneconvent de nodige Vrienden en sponsoren, doch na dit gehoord te hebben, wilden wij als stichting Vrienden van de Abt hier ook graag aan meewerken. Wij hadden het volgende bedacht. We zetten in de kerk een actie op touw die de parochianen stimuleert iets te doneren, waarna wij het ingezamelde bedrag verdubbelen. Achter in de kerk hebben we een uitgebreide presentatie van het project gemaakt. De actie is zeer geslaagd en heeft uiteindelijk, met onze verdubbeling, 5.000 euro opgeleverd. Daardoor konden we een deel van de restauratiekosten op ons nemen.

Mede hierdoor kregen wij niet alleen een uitnodiging maar werden wij als afvaardiging van de H. Antonius Abtkerk ook enorm in het zonnetje gezet en mocht onze penningmeester Corinne Hoffmann het schilderij mee helpen onthullen. Er waren die middag, voor de onthulling en na de koffie met heerlijke hapjes, de nodige sprekers. De directeur, hoofd collectiebeheer Sieske Binnendijk en restaurator Caroline van der Elst. We hoorden weer een paar interessante feiten over ‘ons’ schilderij.

‘De Kruisiging’, met dat grote formaat, is in 1629 gemaakt. Het was de periode van de schuilkerken. De meeste schuilkerken hadden het niet zo breed waardoor dit een uitzonderlijk stuk is. Bovendien schijnt de schilder Pieter Paul Rubens zich ermee bemoeid te hebben. Hij is in 1629 ook twee keer in Utrecht geweest.

Boeiende uitleg over restauratie

Verder kregen we van Van der Elst een boeiende uitleg over de restauratie en over het gebruik van kleuren (het ene blauw is het andere niet waardoor de blauwe kleding van de Maria links grijs is verkleurd en de blauwe lucht niet).

Na de onthulling – en de verbazing over die mooie blauwe kleuren – stonden er in de voormalige refter van het Catharijneconvent hapjes en drankjes klaar en hadden we leuke en interessante gesprekken. Kortom, we hadden een geweldige middag en op de terugreis in de auto lieten we al die indrukken nog even de revue passeren.

Eef van der Mijle
Vrienden van de Abt

 

Concert leerlingen De Vrije School

concert-vrije-school

Voor de uitvoeringen van de leerlingen van De Vrije School Den Haag is altijd zoveel belangstelling – te veel voor het maximaal aantal toegestane personen in de kerk – dat er dit jaar voor het eerst twee uitvoeringen zijn: een op woensdag en een op donderdag. Iedereen krijgt zo de gelegenheid om een avond te komen luisteren.

Beide avonden beginnen met het koor van de 9e klassen. Zij zingen een divers repertoire met pianobegeleiding van Stefaan Brakkee. Na de pauze zingt het koor van de bovenbouw de Messa di Gloria van Puccini met begeleiding van het orkest bestaande uit ouders en oud-leerlingen. Solisten zijn Adrian Fernandes, tenor, en Peter Scheele, bariton. Het koor wordt geleid door Douwe Klinkenberg.

De kaartverkoop start op dinsdag 3 april.
Kaarten kosten € 12,- of € 6,- (schoolpas, kinderen onder de 14 jaar, Ooievaarspas), inclusief één consumptie, en zijn verkrijgbaar op de vestigingen van De Vrije School aan de Waalsdorperweg 12 en de Abbenbroekweg 7. Uitsluitend contant af te rekenen.

Data: woensdag 18 april en donderdag 19 april 2018 | Tijd: 20.15 uur | Plaats: Antonius Abtkerk

Denk aan de Vrienden

pict0201-001

Gaat u uw huis opruimen? Denk aan ons.

Want de Vrienden van de Abt organiseren een snuffelmarkt op zaterdag 18 augustus 2018. Bij mooi weer op het kerkplein en bij onverhoopt minder weer in de Ontmoetingsruimte van de kerk.

Leuke en mooie artikelen zijn welkom maar geen kleding en zware meubels.

Inleverdata: dinsdag 14 augustus, woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus 2018, van 10.00 tot 13.00 uur, aan de pastorie van de H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Barbara Wolswijk, coördinator
elke vrijdag telefonisch bereikbaar op 354 17 42 van 9.30 tot 13.00 uur

 

Benefietconcert Patrick Hopper

Patrick Hopper aan de vleugel in de Antonius Abtkerk

Patrick Hopper aan de vleugel in de Antonius Abtkerk

Het wordt een mooie en gewaardeerde traditie: Patrick Hopper geeft op Palmzondag een pianoconcert waarvan de baten bestemd zijn voor de Vastenactie. De Vastenactie is een geldwervingsactie die jaarlijks in de Veertigdagentijd in alle katholieke kerken wordt gehouden. Dit jaar gaat het geld dat in de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt wordt ingezameld naar onderwijsprojecten van de Missiezusters in Atambua op West-Timor.

Patrick Hopper, als dirigent/organist verbonden aan de Antonius Abtkerk, onthult het programma tijdens het concert waarbij hij ook toelichting geeft op elk stuk dat hij gaat spelen. Een verrassingsconcert dus met populair-klassieke werken.

De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte voor het goede doel.

Datum: zondag 25 maart 2018 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: Ontmoetingsruimte Antonius Abtkerk

 

Voorjaarsconcert Cantamus Alati

Cantamus Alati in de H. Antonius Abtkerk

Cantamus Alati in de H. Antonius Abtkerk

Op zondag 15 april 2018, aanvang 16.00 uur, bezingt gemengd koor Cantamus Alati in de H. Antonius Abtkerk in liederen van Antonin Dvorak/Janacek, Johannes Brahms en Béla Bartok het verlangen uit de Romantiek. In deze liederen vindt u elementen uit de natuur en volksmuziek van Midden-Europa terug.

Met het Pocta tvurcum van Zdenek Lukás (Nederlandse première) brengt het koor een ode aan drie grote kunstenaars: Michelangelo, Rembrandt en Picasso.

Dirigent

Het koor zingt onder leiding van Kees van der Linden; begeleiding door Menno Boogaard (piano) en Evelyn Tjon En Fa (viool). Zij spelen tevens als intermezzo Romance in E groot van Leos Janacek en zes Roemeense volksdansen voor piano van Béla Bartok.

Toegangskaarten

Toegang € 12,50 p.p., inclusief programmaboekje.
Kinderen t/m 14 jaar: gratis.
€ 5,- korting met Ooievaarspas.
Kaarten te verkrijgen via www.cantamusalati.nl en op de 15e april aan de kerkdeur.

 

Kerstconcerten

In december 2017 worden in de H. Antonius Abtkerk twee kerstconcerten gegeven.

kersttakjeZondag 17 december geeft het Oeral Kozakkenkoor, dat onder leiding staat van de bekende Delftse televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak, een traditioneel kerstconcert in Russische sfeer. Het gerenommeerde mannenkoor brengt u in kerststemming door het zingen van Russische en Oekraïense kerstliederen, afgewisseld met gezangen uit de Russisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit het oude Rusland. Medewerking wordt verleend door het Oekraïens folkloristisch ensemble Uzory.

Aanvang 14.30 uur, kaarten € 18,50.

kersttakjeVrijdag 22 december verzorgt het CRM Christelijk Residentie Mannenkoor een jubileumkerstconcert in het kader van het 90-jarig bestaan. Medewerking verlenen: sopraan Aylin Sezer, organist/pianist Aarnoud de Groen en veertien leden van het Holland Symfonie Orkest. De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner.
Het programma, dat zonder pauze zal worden uitgevoerd, bestaat uit prachtige, sfeervolle bekende en minder bekende liederen in kerstsfeer uit het muzikale verleden en heden van het koor.

Aanvang 20.00 uur, kaarten € 17,- (kinderen t/m 16 jaar gratis), inclusief programma.

 

De Antonius Abtkerk bestaat 90 jaar!

De eerstesteenlegging voor de huidige H. Antonius Abtkerk vond plaats op 10 februari 1926 en op 29 september 1927 wijdde de bisschop van Haarlem, Mgr. A.J. Callier, de nieuwe kerk plechtig in. Zodoende is vrijdag 29 september 2017 de dag dat het kerkgebouw 90 jaar oud is.

In Het Vaderland van 30 september 1927 stond een kort artikel over de inwijding:

Inwijding van de kerk door Mgr. A.J. Callier

Inwijding van de kerk door Mgr. A.J. Callier

‘Gisteravond had in de nieuwe R.-K. kerk te Scheveningen eene indrukwekkende plechtigheid plaats. Van de oude noodkerk op het terrein achter villa Plantlust aan den Lagen Weg is het Allerheiligste naar het nieuw Godshuis overgebracht.
In de volle Kerk was ter weerszijden een eerewacht van eenige honderden bruidjes met lelietakken in de hand opgesteld. De meeste parochianen droegen een brandende kaars. Het orgel speelde een blij intochtslied getiteld Welkom den Koning, toen de pastoor, dragend het H. Sacrament, aan den ingang der kerk verscheen en vervolgens langzaam naar het altaar schreed.
Hierop volgde een plechtig lof, waaronder het zangkoor der kerk zich in meerstemmige gezangen van Jos Vranken en Philip Loots deed hooren.’

Bart Maltha, voorzitter Vrienden van de Abt

 

Geïnteresseerde bezoekers tonen grote waardering

Met een tevreden gevoel kijken de Vrienden van de Abt terug op de Open Monumentendagen, zaterdag 9 en zondag 10 september 2017. Niet alleen vanwege het aantal bezoekers, zo’n 650, maar ook door de medewerking die zij tijdens de voorbereiding en de inrichting van de expositie kregen en de waarderende reacties achteraf. Mede door de hulp van de paramentencommissie van de Antonius Abt, de feitenkennis die pastoor Dolf Langerhuizen inbracht en de inzet van talloze vrijwilligers, is het gelukt om er weer een bijzondere gebeurtenis van te maken.

Traditiegetrouw was onze Abtkerk beide dagen te bezichtigen. Dit jaar was er door middel van een grote expositie aandacht voor de paramenten, waarvan de Abtkerk een aanzienlijke hoeveelheid bezit. Opzet was, naast de indrukwekkende perfectie van de geborduurde versierselen, ook de veelheid aan vormen, kleuren en betekenissen te tonen. Hoogtepunt was een kazuifel uit 1797, afkomstig uit een van de negentiende-eeuwse H. Antonius Abtkerken, dat nu in bruikleen bewaard wordt in het Utrechtse Museum Catharijneconvent. Speciaal voor onze expositie kwam dit rijk geborduurde parament tijdelijk naar Scheveningen terug.

Elk jaar wordt tijdens de Open Monumentendagen ook een kinderworkshop georganiseerd en dit jaar konden de kinderen stoffen ‘mini-kazuifels’ versieren. Talloze kinderen en ook enkele volwassenen hebben aan de tafel van Barbara gezeten om zijn of haar creativiteit bot te vieren.

Op dit soort dagen komen mensen om allerlei redenen ons kerkgebouw binnen, waarbij de een maar kort en de ander uren rondkijkt. Wat dit jaar opviel was de grote interesse van erg veel bezoekers en de plezierige gesprekken die de rondleiders met hen hadden.

Klik op de foto’s voor een vergroting.

Nieuwsberichten