De snuffelmarkt van de Vrienden van de Abt, gehouden op zaterdag 20 augustus 2022, was in alle opzichten een groot succes. Het plezier van de vrijwilligers om samen weer iets op touw te kunnen zetten, had de hele dag de overhand.

Snuffelmarkt op het kerkplein
(foto Ine Steenhoff)

Daarbij was het weer perfect zodat veel kramen op het pleintje voor de kerk konden staan en kwamen de bezoekers in een gestage stroom waardoor iedereen de gelegenheid had om rustig rond te kijken.

In de kerk was een grote boekenstand met professioneel gerubriceerde boeken, een buffet met koffie, thee, taart en broodjes, rekken met kleding, en een grote tafel met sieraden.

De netto-opbrengst van de snuffelmarkt 2022: € 3.022,85. Met dank aan alle bezoekers en aan de onmisbare groep vrijwilligers.