De Officiële naam van de instelling is: “Vrienden van de Abt, stichting tot instandhouding van de Sint Antonius kerk te Scheveningen”.

Bij de oprichtingsdatum en statutenvaststelling op 27 december 1984 kreeg de instelling deze officële naam.

De laatste statutenwijziging is vastgelegd op 27 februari 2013.

Het is een private, maar wel kerkelijke instelling en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands Recht op grond van artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.