Kruiswegstaties

Op de muurvlakken van de twee zijbeuken en onder de koortribune is het lijden en sterven van Christus in de veertien staties (lijdens-taferelen) uitgebeeld. Twaalf staties vormen elk een eigen drieluik, waarbij dan op het middenvlak het desbetreffende lijdens-tafereel en op de twee zijvlakken steeds een groepje engelen staat uitgebeeld. Twee staties bestaan alléén uit een lijdens-tafereel (statie VII en VIII). De engelen op de zijvlakken dragen steeds de ‘passie-instrumenten‘, die op het getoonde lijdens-tafereel van toepassing zijn. Dit laatste is alleen niet het geval bij de staties I en XIV, omdat hierbij de engelen de symbolen dragen die verwijzen naar het H. Sacrament. Hiervoor is gekozen omdat deze eerste en laatste statie zich het dichtst bevinden bij het altaar, waar ook de consecratie plaatsvindt. De veertien staties zijn pas geplaatst nadat de kerk in september 1927 in gebruik genomen was. De staties I t/m IV werden in mei 1928 geplaatst, de staties XIII en XIV in mei 1929 en de staties V t/m XII in september 1929.

Eerste kruiswegstatie: ‘Jezus wordt ondervraagd door Pilatus’, met links en recht de engelen die de symbolen vasthouden die verwijzen naar de eucharistie (brood en wijn).

In een toelichting uit 1929 schrijft Antoon Molkenboer dat alle kleuren een eigen betekenis hebben en dat de wijze waarop hij de kleuren in het gedenkmozaïek toegepast heeft, ook doorgevoerd is in de overige mozaïeken. Wat betreft de kleurkeuzes in zijn kruiswegstaties, staat in deze toelichting ‘grauw zijn de menschen en alle kleedij, wit-groen de Engelen, wit-purper de Christus (Onschuld), groen het Kruis (Hoop), zwart de betraande wereld, blauw de golven, rood de bloedige tranen, goud het fond der victorie en verhevenheid’. Naast een enkele gekleurde contourlijn past hij ook dubbele gekleurde contourlijnen toe of, zoals bij het groene kruis dat Jezus moest dragen, zelfs drie tot vier gekleurde contourlijnen. Bij het kruis van Jezus is het schema daarvan dan meestal: groen (hoop en overwinning), blauw (troost en kracht), rood (lijden en opoffering) en geel-bruin (nederigheid).

2de kruiswegstatie
Engelen rechts

4de kruiswegstatie
‘Ontmoet zijne moeder’

 

5de Kruiswegstatie
Engelen links

10de Kruiswegstatie
‘Ontkleding’

12de Kruiswegstatie
Engelen links

14de Kruiswegstatie
‘Graflegging’