VRIENDEN VAN DE ABT 2023

Kerkelijke instelling tot instandhouding van de Scheveningse Antonius Abtkerk

Verslag van de activiteiten in het boekjaar 2023 en begroting 2024:

Vergaderingen
Er waren in 2023 drie bestuursvergaderingen, te weten op 11 januari, 19 april en 6 september. Zoals gebruikelijk verliep veel van de verdere onderlinge communicatie vooral telefonisch of via e-mail.

Stichtingsbestuur
Wat betreft de samenstelling van het bestuur heeft mevr. J.M. van Venrooij-Dulfer in november 2023 aangegeven dat ze haar functie van secretaris neerlegt en als gewoon bestuurslid aanblijft. In 2024 hopen wij deze bestuursfunctie weer ingevuld te hebben.

Acties
In 2023 zijn er circa 16 rondleidingen gegeven. Naast een viertal grotere groepsrondleidingen ging het daarbij meestal om kleinere gezelschappen. Er vonden in 2023 zes concerten in de Abtkerk plaats, waarbij de Vrienden van de Abt hun gebruikelijke aandeel in hadden. Op 29 mei was de Abtkerk toegankelijk voor de ‘Openkerkendag 2023’. Op 9 en 10 september was de Abtkerk open tijdens de Open Monumenten Dagen, die dit jaar in het teken stonden van de paramenten van de H. Antonius Abtkerk. Op 20 augustus werd op het voorplein van de Abtkerk de jaarlijkse snuffelmarkt gehouden. In samenwerking met Parnassia-groep hebben we van begin september tot eind oktober een tentoonstelling over de geschiedenis van de Haagse GGZ in de ontmoetingsruimte gerealiseerd. Met als topstuk een middeleeuws houten H. Antonius Abtbeeldje uit circa 1520. Ook zijn de kerkdeuren, i.v.m. de toegang tot de Maria van Fátma-kapel, door de vaste groep vrijwilligers dagelijks geopend en heeft de zaterdagse openstelling van de kerk elke 1ste en 3de zaterdag van de maand weer doorgang kunnen vinden.

Begroting 2024
De investeringsvoorstellen zijn: – €1500,00 voor flyers, wenskaarten, foto’s, posters, overige promotiekosten en administratieve kosten – €10.000, voor een nieuw handgesmeed hek en €700,00 voor twee nieuwe glas-in-loodraampje, dit t.b.v. de nieuwe Titus Brandsma kapelruimte in de Abtkerk. – €5.250,00 voor de aanschaf van 250 nieuwe ‘Abtboeken’ (herziene tweede druk).