Communiebanken

De linker communiebank

Middenpaneel: joodse paasmaal (laatste avondmaal)

Deze communiebank staat het dichtst bij de preekstoel. De totale tekst op de vijf panelen luidt: ‘Wie dit brood eet zal leven in eeuwigheid’ en hiermee wordt de gedachte uitgedrukt van de hoop op Christus en op de eeuwigheid, waarvan het Heilig Sacrament het onderpand vormt.
Tijdens het joodse paasmaal (Pesach) of het laatste avondmaal vindt de instelling van de eucharistie plaats. Op het middenpaneel zie je Christus met de twaalf apostelen aan tafel zitten, hij zegent het brood en alle apostelen (behalve Judas Iskariot) volgen plechtig deze handeling van Christus. Het breken en eten van dit brood en drinken uit de kelk volgt.

 

De rechter communiebank

Middenpaneel: eucharistieviering (consecratie)

Deze communiebank staat verder bij de preekstoel vandaan. De totale tekst op de vijf panelen luidt: ‘Die mijn vleesch eet blijft in mij en ik in hem’ en hiermee wordt de gedachte uitgedrukt van de liefde die Christus ons in het Heilig Sacrament blijft schenken.
Op het middenpaneel zie je Petrus die het brood breekt in tegenwoordigheid van Maria en de overige elf apostelen, als uitbeelding van de voortzetting van wat Christus toegezegd en ingesteld had: ‘het Eucharistisch maal’. Alle aanwezigen staan of knielen in een devote houding welke passend is voor het plechtige moment van de consecratie tijdens de eucharistieviering.