logo_vrienden_van_de_abt                             JAARSTUKKEN

‘Rekening & Verantwoording’ en ‘Begroting’ van de Vrienden van de Abt, zoals die per boekjaar ter goedkeuring aan het Bisdom Rotterdam gezonden worden.

Na kennisneming en controle door de econoom van het Bisdom Rotterdam, ontvangt de Vrienden van de Abt een schriftelijke goedkeuring.
Sinds de oprichting in 1984 zijn de jaarstukken ook elk jaar goedgekeurd.