logo_vrienden_van_de_abt                             JAARSTUKKEN

‘Rekening & Verantwoording’ en ‘Begroting’ van de stichting Vrienden van de Abt, zoals die per boekjaar ter goedkeuring aan het Bisdom Rotterdam worden gezonden.

Na kennisneming en controle door de econoom van het Bisdom Rotterdam, ontvangt de stichting een schriftelijke goedkeuring.
Sinds de oprichting van de stichting in 1984 zijn de jaarstukken ook elk jaar goedgekeurd.