Het weer voorspelde weinig goeds voor zaterdag 17 augustus, de dag van de snuffelmarkt. Buien en wind. De organiserende Vrienden van de Abt kozen daarom voor de beschutting van de H. Antonius Abtkerk om de markt op te bouwen. Met grote tafels in de Ontmoetingsruimte en de zijpaden gaf de kerk, zonder het gewijde karakter van het gebouw aan te tasten, toch de indruk van een gezellige koophal. De ruim opgezette boekenafdeling – boeken worden nog steeds in grote hoeveelheden gedoneerd – kon de hele dag op veel belangstelling rekenen hoewel de tafels met serviesgoed, glaswerk, speelgoed, sieraden en de rekken met kleding nauwelijks minder aandacht trokken. Op het inpandige terras konden de bezoekers terecht voor een kop koffie of thee, een glas fris of een broodje. Wie daar een plaatsje had gevonden kon meteen even in het aangeschafte boek lezen.

Dankzij de grote hoeveelheid ingebrachte artikelen en de inzet van talloze Abt-vrijwilligers tijdens de inbrengdagen en de verkoop op 17 augustus – waarvoor onze dank – kon de snuffelmarkt sluiten met ongeveer drieduizend euro in de kassa. Met het geld worden enkele activiteiten voor de geloofsgemeenschap gefinancierd en wordt meebetaald aan het kostbare onderhoud van het kerkgebouw en het interieur.