Met veel genoegen kan de stichting Vrienden van de Abt melden dat de restauratie van de tabernakeldeurtjes van het hoogaltaar succesvol is uitgevoerd en dat ze in de oude glorie hersteld zijn.

Vrienden van de Abt

Detail van de tabernakeldeurtjes

Er ging met dit project wel enige tijd heen: we moesten wachten op een bisschoppelijke machtiging en op toestemming van de kunstcommissie van het bisdom. Het ging hier nu eenmaal om een object dat voor de H. Antonius Abtkerk van grote cultureel-historische waarde is en daar gelden bepaalde restricties voor.

Op donderdag 16 februari hebben enkele werknemers van juwelier Steltman aan de Plaats in Den Haag alle onderdelen gedemonteerd en de volgende dag konden ze alles al weer terugplaatsen. Zodoende zullen maar weinig mensen gemerkt hebben dat de twee reliëfplaten van de tabernakeldeurtjes af zijn geweest.

Tijdens de restauratie bleek dat niet alleen bij de verhoogde delen van het reliëf de koperen ondergrond zichtbaar was geworden maar ook dat de tabernakeldeurtjes in het grijze verleden zoveel gepoetst zijn dat een van oorsprong beschermende vernislaag voor tachtig procent weggesleten was.

Door de nieuwe vergulding en een modernere beschermlaag zien de twee reliëfplaten er niet alleen weer fantastisch uit maar zijn ze hopelijk tevens voor de komende ‘100 jaar’ voor onze Abtkerk veiliggesteld.

De stichting Vrienden van de Abt dankt de donateurs voor de financiële steun; hierdoor waren wij in staat de restauratie aan de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt aan te bieden.

Namens de stichting Vrienden van de Abt,
Bart Maltha