bedrijf

De snuffelmarkt en Shantykoor Scheveningen in vol bedrijf

Gezegend met mooi weer, een enthousiaste ploeg vrijwilligers, het Shantykoor Scheveningen optredend onder de enthousiaste leiding van Patrick Hopper, en een ons welgezind koperspubliek kon de snuffelmarkt 2016 niet meer stuk. Van ver voor de openingstijd van de markt stonden de belangstellenden voor de afzetlinten. En van de start om 10.00 uur tot de afsluiting om 15.00 uur bleef het een komen en gaan van mensen.

De snuffelmarkt, opgezet om geld bijeen te brengen voor de Lidwinagroep en de Vrienden van de Abt, was succesvol. Vrijwilligers van de Lidwinagroep zetten zich in voor het bezoeken van zieken en thuiszittende ouderen van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt, terwijl de Vrienden van de Abt zich inspannen voor de instandhouding en promotie van het kerkgebouw. Beide groepen kunnen zich, dankzij de resultaten van de snuffelmarkt, financieel weer wat ruimer bewegen.

Met dank aan alle vrijwilligers en kopers op de snuffelmarkt zeggen wij: graag tot volgend jaar.