De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt zet zich in de Veertigdagentijd in voor een project van de Blauwe Zusters. Het gaat om het Mercy Home for Girls in Manila op de Filipijnen. In dit tehuis hebben de zusters rond de dertig dakloze, verwaarloosde meisjes opgenomen. De jongste meisjes gaan naar de basisschool, de oudere naar voortgezet onderwijs en universiteit. De Blauwe Zusters vragen – in het kader van de Vastenactie 2017 – een bedrag voor school- en collegegeld.

 

Vrienden van de Abt

Patrick Hopper

Patrick Hopper, organist/dirigent in de Abt, ondersteunt de fondswerving met een benefietconcert.

Datum: zondag 2 april 2017 | Tijd: 15.00 uur | Plaats: H. Antonius Abtkerk | Toegang vrij, deurcollecte voor het Mercy Home for Girls