Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 vinden de Open Monumentendagen plaats. Het gaat om een van de grootste culturele evenementen van Nederland waarbij, zoals gebruikelijk, ook de H. Antonius Abtkerk weer twee dagen te bezichtigen zal zijn. Voor veel mensen zijn deze dagen een uitgelezen kans om zelfstandig, of met een rondleiding, de unieke en kenmerkende jaren-twintig-inrichting van de Abtkerk eens wat beter te bekijken.

Openingstijden

  • Zaterdag 8 september van 10.00 tot 16.30 uur
  • Zondag 9 september van 12.00 tot 17.30 uur

Thema ‘In Europa’

Met het thema ‘In Europa’ ligt dit jaar het landelijke accent op alles wat ons in dit werelddeel cultureel aan elkaar bindt. Het thema sluit aan bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Vanzelfsprekend gaat het hierbij ook om de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Onze huidige Abtkerk mag dan wel pas in 1926/1927 gebouwd zijn, maar de historische binding met het dorp Scheveningen bestaat al bijna zeven eeuwen.

Relatie met Scheveningen

Alleen tijdens de Open Monumentendagen zal, door middel van een kleine expositie, deze relatie met het dorp Scheveningen worden aangegeven. Met behulp van tekst, foto’s en tekeningen worden de vier voorgaande H. Antonius Abtkerken, die tussen 1357 en 1925 in Scheveningen zijn gebouwd, nader toegelicht.

Verder is er dit jaar een fotopresentatie van twee niet direct toegankelijke aspecten van het huidige kerkgebouw, te weten de drie luidklokken en de bijzondere gewelfconstructie.

Kinderworkshop

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het organiseren van een creatieve kinderworkshop tijdens de Open Monumentendagen en ook dit jaar is dat weer het geval. De kinderen mogen, met gebruikmaking van velerlei materialen en technieken een kerkontwerp versieren. Er zijn twee verschillende maquettes van een kerkgebouw en die mogen de kinderen op geheel eigen creatieve wijze verder vorm geven.

poster-omd-2018-p

Van harte welkom

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op één van deze dagen de Abtkerk te komen bezoeken. Hopelijk zijn er voor iedereen weer enkele specifieke aspecten van de rijke historie van onze H. Antonius Abtgeloofsgemeenschap te bewonderen.

Mocht u door de vele nieuwe indrukken een rustmoment willen inbouwen, dan kunt u tegen een kleine vergoeding koffie, thee of een broodje kopen.

Bart Maltha, voorzitter