In mei 2024 is in de Onze Lieve Vrouw van Fátimakapel, kortweg de Mariakapel, het bestaande hek vervangen door een nieuw hek en ook in het rechter halletje van het kerkportaal is zo’n nieuw hek geplaatst. Het hek in de Mariakapel bleek in 1950 samengesteld te zijn uit verschillende oude, overgebleven onderdelen en verkeerde in zeer slechte staat. Het nieuwe hek in het rechter halletje was nodig omdat hier een Titus Brandsmagebedsplaats wordt ingericht.

In overleg met de beheercommissie van de Antonius Abtkerk hebben de Vrienden van de Abt ervoor gekozen om het in 1927 door Brom’s Edelsmederij gemaakte doopkapelhek als voorbeeld te nemen voor de nieuwe hekken. Natuurlijk was het anno 2024 geen optie meer de nieuwe exemplaren weer van brons te laten maken en zijn het stalen hekken geworden, met een bronspatina. Wel is het gelukt om deze nieuwe hekken qua vormgeving nagenoeg identiek aan het doopkapelhek te krijgen en dat zit hem, naast de compositorische opbouw, vooral in de vele gesmede extra onderdelen en detaillering. Om het vervaardigen en de plaatsing van deze nieuwe hekken mogelijk te maken, hebben de Vrienden van de Abt € 10.000,00 bijgedragen in de kosten.

Handgesmeed
In de eerste maanden van 2024 zijn bij Smederij Donker van Heel & Marinus in Den Haag niet alleen vakkundig met de hand de vele onderdelen en bijzondere detailvormen gesmeed, maar is men er ook in geslaagd zo dicht mogelijk bij de bijzondere uitstraling van het originele doopkapelhek te blijven. Dit betekende dat er verscheidene oplossingen bedacht moesten worden, rekening houdend met de mogelijkheden in de twee totaal verschillende ruimtes waarin de hekken een plaats moesten krijgen.

Na de plaatsing van het nieuwe hek in de Mariakapel is deze ruimte gedeeltelijk heringericht en zal er alleen nog een nieuw informatiebord gemonteerd worden.

Titus Brandsma
Het verder inrichten van het rechter halletje van het kerkportaal, om er een waardige Titus Brandsmagebedsplaats van te maken, is in volle gang. Op zondag 23 juni 2024 wordt deze gebedsplaats plechtig in gebruik genomen.

Het interieur van de H. Antonius Abtkerk is hierna niet alleen verrijkt met twee nieuwe bij het kerkensemble passende hekken, maar vooral ook met een nieuwe devotieplek.