18 en 19 maart 2020, aanvang: 20.15 uur

Het is een jaarlijkse traditie dat de leerlingen van De Vrije School Den Haag (Voortgezet Onderwijs) in de kerk van de H. Antonius Abt een concert uitvoeren samen met het orkest bestaande uit oud-leerlingen en ouders van De Vrije School. Het 9e-klas-koor zingt voor de pauze divers repertoire bestaande uit toegankelijk werk, de 10e tot en met 12e klassen voeren delen op uit de Johannes Passion van Bach, het requiem van Cherubini en The Ballad of Heroes van Britten.

Met een koor van 200 leerlingen en een orkest met 40 musici gaat het publiek een indrukwekkende uitvoering meemaken. Dirigent is Douwe Klinkenberg, reeds 15 jaar muziekleraar op De Vrije School.

Koorlessen maken deel uit van het leerprogramma van De Vrije School Den Haag. Wekelijkse koorzang levert dan ook goed getrainde stemmen op waarmee vier- en meerstemmig gezongen kan worden. Het is altijd weer een bijzondere ervaring leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar met overgave te horen zingen.

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar op de scholen op de Waalsdorperweg 12 of de Abbenbroekweg 7. Of op de avond zelf aan de kerk. U kunt alleen contant betalen. Volwassenen: € 13,-; kinderen < 14 jaar: € 6,-. U kunt helaas niet reserveren.