Ver voor tien uur staan de belangstellenden al te wachten voor het afzetlint (foto Helmy Waaijer)

Ver voor tien uur staan de belangstellenden al te wachten voor het afzetlint
(foto Helmy Waaijer)

De door de Vrienden van de Abt georganiseerde snuffelmarkt op zaterdag 18 augustus 2018 is een groot succes geworden. Er was wel het een en ander aan voorafgegaan: vier dagen lang hebben vrijwilligers de ingebrachte goederen gesorteerd. Het was ook niet weinig, vooral de hoeveelheid boeken wekte verbazing. En belangstelling. En nodigde uit tot kopen want voor de prijs hoefde je het niet te laten.

Verder waren er serviezen, speelgoed en spellen, huishoudelijke artikelen en accessoires als tassen en sjaals. Maar ook tennisballen die per tas vol voor één euro van eigenaar verwisselden. Speelgoed voor de hond.

De hele zaterdag was het een gezellige drukte op het kerkplein en in de Ontmoetingsruimte van de kerk. De handel werd even stilgelegd voor het optreden van Shantykoor Scheveningen onder leiding van Patrick Hopper.

Bij het opmaken van de kas bleek hoe goed er verkocht is: voor iets meer dan 3500 euro. Het bedrag wordt gebruikt voor de instandhouding van de H. Antonius Abtkerk.

Een kort fotoverslag geeft een impressie van dit geslaagde evenement.