Met een tevreden gevoel kijken de Vrienden van de Abt terug op de Open Monumentendagen, zaterdag 9 en zondag 10 september 2017. Niet alleen vanwege het aantal bezoekers, zo’n 650, maar ook door de medewerking die zij tijdens de voorbereiding en de inrichting van de expositie kregen en de waarderende reacties achteraf. Mede door de hulp van de paramentencommissie van de Antonius Abt, de feitenkennis die pastoor Dolf Langerhuizen inbracht en de inzet van talloze vrijwilligers, is het gelukt om er weer een bijzondere gebeurtenis van te maken.

Traditiegetrouw was onze Abtkerk beide dagen te bezichtigen. Dit jaar was er door middel van een grote expositie aandacht voor de paramenten, waarvan de Abtkerk een aanzienlijke hoeveelheid bezit. Opzet was, naast de indrukwekkende perfectie van de geborduurde versierselen, ook de veelheid aan vormen, kleuren en betekenissen te tonen. Hoogtepunt was een kazuifel uit 1797, afkomstig uit een van de negentiende-eeuwse H. Antonius Abtkerken, dat nu in bruikleen bewaard wordt in het Utrechtse Museum Catharijneconvent. Speciaal voor onze expositie kwam dit rijk geborduurde parament tijdelijk naar Scheveningen terug.

Elk jaar wordt tijdens de Open Monumentendagen ook een kinderworkshop georganiseerd en dit jaar konden de kinderen stoffen ‘mini-kazuifels’ versieren. Talloze kinderen en ook enkele volwassenen hebben aan de tafel van Barbara gezeten om zijn of haar creativiteit bot te vieren.

Op dit soort dagen komen mensen om allerlei redenen ons kerkgebouw binnen, waarbij de een maar kort en de ander uren rondkijkt. Wat dit jaar opviel was de grote interesse van erg veel bezoekers en de plezierige gesprekken die de rondleiders met hen hadden.

Klik op de foto’s voor een vergroting.