Vrijdag 5 april 2019 kunt u in de H. Antonius Abtkerk luisteren naar een meditatief Veertigdagentijdconcert door Capella Vacalis.

Programma

‘Mijn ziel is geschokt’ is een programma dat in het teken staat van de weg naar Pasen. De Veertigdagentijd is een periode van inkeer, bezinning en voorbereiding op het belangrijkste christelijke feest: Pasen.

Franck Ploum

Evangelieverhalen

Uitgangspunt voor dit concert zijn een zestal evangelieverhalen die een belangrijke rol spelen in de vastentijd. Theoloog Franck Ploum verzorgt zes meditaties waarin hij ingaat op thema’s als woestijn, Jezus en de joodse traditie en je lichaam als tempel van de ziel.

De meditaties worden afgewisseld met prachtige gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. Polyfonie betekent dat meer melodieën tegelijkertijd klinken.

Vocaal ensemble Capella Vacalis onder leiding van Bram Verheijen bestaat uit vier zangers: Peter van Asselt, Peter van den Berg, Jan-Willem Marcelis en Bram Verheijen. De naam Vacalis is afgeleid van het Latijn. Het betekent ‘aan de Waal’ en het is daar dat het ensemble in 2009 ontstond, namelijk in Nijmegen.

Bijzonderheden

Capella Vacalis

Aanvang: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten en iets te drinken.
Kosten: collecte ter bestrijding van de onkosten.
Organisatie: Oecumenisch Beraad Scheveningen.
Meer informatie bij Emilie Griffioen, e-mail [email protected], tel. 352 45 86.